Z Kuşağının Özellikleri

Bu kuşağın en önemli özelliği teknolojinin içine doğup bilgisayar ve tabletlerle büyümeleri. Bu gelişim süreci zihinsel olarak önceki kuşaklara göre çok daha hızlı gelişmelerine, analitik düşünme becerilerinin artmasına, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı iyi bilmelerine imkan veriyor. Öte yandan fiziksel yönden rahatlığı seviyorlar. Sosyalleşme konusunda da fazla hevesli değiller.

Z Kuşağı gençlerinin özgüveni de yüksektir. Öyle ki altından kalkamayacakları bir iş olabileceğine ihtimal vermezler. Aslında bu konuda haklılık payları da yüksektir. Bilgiyi kullanmayı iyi bildikleri ve kendilerine özgü yöntemler geliştirebildikleri başarı şansları yüksektir.

Bireysel çalışmayı severler. Ekip çalışmasına yatkın oldukları söylenemez. Bunun en önemli sebebi özgürlüklerine tutku derecesinde düşkünlükleridir. Hak arama konusunda Z kuşağı çok başarılıdır. Baskıya boyun eğmezler. Özellikle kendilerine karşı bir haksızlık yapıldığında sessiz kalmazlar ve geri adım atmazlar. Bu özellikleri bazı kimseler için asilik olarak değerlendirilebilecek derecededir. Ancak bu kuşağı kazanmak için fikirlerine ve seçimlerine saygı duymaktan başka çare yok gibidir.

Hırslı oldukları söylenemez. Bir amaç uğruna uzun süre çalışmak, plan yapmak, uzun uzadıya emek harcamak Z kuşağına göre değildir.

Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?

Z kuşağının ilk temsilcileri 20’li yaşların başında sayılır. Dolayısıyla çoğunlukla üniversite döneminde oldukları için iş hayatına henüz başlamadılar. Çok yakın gelecekte iş hayatında hatta yönetimde olacaklar. Her ne kadar zorlu çalışan olma potansiyelleri yüksek olsa da doğru yaklaşımla başarılı işlere imza atacaklarına kuşku yoktur.

Z kuşağının eksilerinin göz ardı edilip başarılarının ön plana çıkarılmasında fayda vardır. Ödüllendirme her zaman işe yarayacaktır. Katı kurallar ve kalıplaşmış işler yerine yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri görevler verilmelidir.

Problemler yüz yüze konuşularak çözülebilir. Her ne kadar ekranlara bağlı olsalar da konuların havada kalmasına tahammülleri olmadığından konuşarak sorun çözmeyi tercih ederler. Karşılıklı güvenin tesisi ve devamı Z kuşağı için önemlidir.