Türkiş konu hakkında açıklama yaparak: "Üye sendikalarının tamamı örgütlü çalışma ortamlarında çalışan işçilerin şikayet ettiği konuların başında yer alan ücretlerinden yapılan kesintileri görüyoruz. Ücret geliri vergilendirilen çalışanların yılın belli dönemlerinde olup değişiklik gösterebiliyor. Daha yüksek vergi oranları üzerinden kesintiler de olmakta. İşçilerin yılbaşından sonra ellerine geçecek olan net ücret seviye bir sonraki aylarda kademeli olarak düşüşe geçiyor. Büyük çoğunlukta ise yılın ikinci yarısında ücret zam oranı gelir vergisi artışını bile karşılamakta zorlanıyor. Bu bakımdan işçinin eline geçen net ücret azalarak geçim sıkıntısına sebep olabiliyor. Toplu iş sözleşmesi sıkıntılarından birisi de vergideki adil olmayan düzeltmeler oluyor" şeklinde açıklamalar yapıldı.


"Maaşı 4 bin lira olan çalışan 1479 TL kayba uğramakta"


Açıklamalar devam ederken yetkili kişiler: "Yılın ilk yarısında 4 bin lira üret alan işçi Mayıs ayında net 3 bin 868 TL'ye düşüyor. Arkasından Temmuz ve Kasım ayları arasında ise 3 bin 778 lira ve yılın son ayında ise 3 bin 761 lira ücret alıyor. Bu bakımdan çalışan işçinin yıl içerisinde yüzde 20 ila yüzde 27'lik vergi dilimlerine tabi tutulduğunu ve net 1479 lira gelir kaybettiği ortada. Bu gelir kaybı ise tüm çalışanlar için geçerli bi durum."

Talepler Neler?


"Düşük gelirli vergi dilimlerinin gelmesi gerekiyor. Zorunlı harcama kalemleri asgari yaşam biçimini çok yüksek derecede etkiliyor. Gelir Vergisi'nde ücretliler lehine ayrım yapılması durumu düzeltecektir. Sosyal ve hukuk devleti ilkesi kapsamında devletin vergi adaletinin gerçekleştirmesi için sosyal adaleti ve yararı sağlamanın yanı sıra ekonomik ve sosyal dengeyi koruması gerekmektedir. Bunun için gerekli mevzuatte değişikliliklerin yapılmasını en kısa sürede istiyoruz" bu şekilde talepte bulunuldu.