Devlet memurların fazladan saat başı çalışma ücreti 2 lira 40 kuruş olurken, yeni yılda yüzde 12,5 lik zam getirileceğiniz duyurdu. Ayrıca özel kalem ve makam şöförleri de saat başına 2,85 lira fazla mesai ücretiyle çalışacak.


Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik 2022 planında elde edilen bilgiye göre, memurların yeni yılda saat başı fazla çalışma ek ücreti önümüzde ki sene 2 lira 40 kuruştan 2 lira 70 kuruş olarak geçerli olacak.


Bakanlığın özel kalem müdürlüklerinde görevli olan personeller ile makam şöförleri de ayda 90 saati geçmemek üzere ve genel müdürlük teşkilatlarında çalışmakta olan şöförler 60 saati geçmemek şartıyla beraber 2,54 lira olan ücret yerine 2,85 lira ücret alacak.


Tüm makamlar için ayda 450 saati geçmeyecek şartıyla kurul başkanları ve genel müdür ile üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları ile vali ve general, amiral rütbesi ve Jandarma ile Sahil güvenlik dahil bir çok birim ayda 90 saati geçmeyecek şekilde 2,85 lira fazladan saat başı çalışma ücreti önümüzde ki yıl alacak.


Diğer Mesai Ücretleri Nedir?


Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversite ye bağlı yurtlarda çalışan personeller de ayda 90 saati geçmemek süretiyle 2,70 lira ek ödeme alacak.


Mesleki ve teknik eğitim kapsamında çalışan kurumlarda ve Milli Eğitim Bakanlığı idari personelleri dahil ay içerisinde 100 saati geçmeyecek şekilde fazladan çalışma parası olarak saatlik 6,45 lira ödeme alacak.

Anayasa Mahkemesi başkanları ve bu dallarda kabul edilen Yargıtay, Danıştay, Genel sekreterler, İdari işler ve sayıştaşlar gibi çalışan tüm görevliler yurt içi gündeliği 73,50 lira olurken 92 liraya kadar yükselecek.