Memur ve emeklilere ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e getirildi.

BES’TEKİ DEVLET KATKISI ARTIYOR

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanarak Meclis'e sunulan tasarı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanırken halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltiliyor.

KADEMELİ DOĞALGAZ SATIŞ FİYATI GELİYOR

Teklife göre, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydı ile bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulanabilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA YENİ YETKİLER

Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni yetkiler veriliyor.

BAKANLIĞA, DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ İHRAÇ ETME YETKİSİ

Buna göre, finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan TL vadeli mevduat hesaplarına aktarılmak üzere TCMB'ye nakit kaynak aktarmaya ve/veya bu amaçla bankalara özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

GELİR VE AYLIK ÖDEMESİ ASGARİ 2 BİN 500 LİRA OLACAK

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1.500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya yükseltilecek.

Bu madde, 2022 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayını tarihinde yürürlüğe girecek.

KÂR PAYLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Teklifle, girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisnanın uygulanması sağlanıyor.41-4