Aktif olarak iş hayatına başlamadan önce zorunlu staj kapsamında 768 lira ücret ödenecek. Stajyerlere devlet tam katkı sağlamakta. Kariyer planı için referans ve tecrübe sunacak olan öğrenciler stajyer olarak kendilerini geliştirecek. İş kanunu kapsamında ise stajyerler de tam olarak işçi sayılmasa bile sigortalı oluyor.


Meslek lisesi öğrencileri, yükseköğrenim sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlarda sigorta hükümleri uygulanacak. Sigorta primleri okul tarafından ödeniyor. Zorunlu staj kapsamında net asgari ücretin yüzde 30'u ücret ödenecek. Devlet katkısıda 20'den az olan personeller işletmelerde 512 lira, bu sayı üzerinden daha fazla olan işletmelere ise 256 lira ödenecek. Staj sigortası bulunan kadınların ilk sigorta girişleri ise doğum borçlanması yapılan süreye kadar çekilmekte.


İş Kanunu kapsamında stajyerler işçi statüsüne giriyor mu?


Stajyerler kanuna göre işçi sayılmıyor ancak sigortalı olarak sayılmaktadır. Meslek lisesinde okuyan öğrenciler yada yükseköğrenimleri sırasında staj gören öğrenciler Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık sigortaları ele alındığı için iş kazası ile meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır.


Stajyer çalıştırma zorunluluğu var mı?


10 ve üstü personel bulunduran firmalar çalışan işçi sayısının yüzde 5'inden az olmamak şartıyla mesleki ve teknik eğitim okulları ile kurumlarına beceri eğitim yaptırmak zorundadır. 


Stajer başvurusu nasıl yapılır?


Staj başvuruları ilk olarak online olarak platformlarda gerçekleştirilir. Staj için ilk önce meslek alanlarına ait bölümlere başvurarak onay alınması gerekmekte. Stajer olmak bazı iş fırsatlarında sizi iş hayatına başlarken öne çıkaracaktır.


Sosyal güvenlik primlerini kim ödüyor, ne kadar ücret ödeniyor?


Primler SGK tarafından ödenmekte. Staj yapılan işyeri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olmayacak şekilde ödenmektedir. Zorunlu staj kapsamında öğrencilere ait primler okullar tarafından ödenmektedir.


Stajyerlere ödenen ücret ile devlet katkısı nedir?


Stajyerlere geçtiğimiz yıl 620 lira ödenmiş olup bu yıl içinse 768 lira ödeme hesaplara yatırılmaktadır. Devlette bu ödemelere katkı sağlamakta olup 20 işçiden az çalıştıranlara 511 fazla çalıştıranlara 256 lira ödemektedir.


Staj süresi emekliliği öne çekiyor mu?


Hazırda olan sistem kapsamında staj başlangıcı ile geçen süreler hesaplanmıyor ve emeklilikte önem taşımıyor. İş Kanunu kapsamında öğrenciler emeklilikte uzun süreli prim yatırılmadığından öne çekmeyecektir. Buna ek olarak emeklilik hesabına katkı sağlamasa da, çıralık sigortası ile doğum borçlanmasında büyük avantajlar sunuyor. Staj sigortası bulunan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması kadar geriye çekilmekte.


İş kazalarında işveren sorumlu mu?


Staj gören öğrenciler adına primler okullar tarafından ödendiği için iş kazası durumunda işverenin sorumluluğu kalkıyor demek doğru olmayacaktır. Çırak veya öğrenci çalıştıran işyerleri kusurlu taraf olarak sorumlu tutulacaktır.

Stajyer öğrenci sigortası nasıl yapılıyor?
Sigortalı olarak stajyerlik yapacak olanların girişi 07 çırak olurken 19 stajyer kodu ile girişleri yapılmaktadır. Buna ek olarak SGK veya okul tarafından yapılıyor.