Türkiye Emekliler Derneği, yeniden seslenişte bulundu. Aylık geliri özellikle asgari geçim standardının yada ücretin altında olan emeklilerin, özellikle virüs sebebiyle yetersiz koşullarda yetersiz belenme ve ısınma gibi durumlarla karşı karşıya kalındığını belirterek, emekli vatandaşlara yakacak ve gıda yardımın yapılmasının gerektiğini dile getirdi.


TÜED Başkanlar kurulu, Kazım Ergün başkanlığıyla, ülkede emeklilerin gündemini Ankara'da değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonrasında istihdam arttırıcı üretim modellerinin biran önce faaliyete geçmesi gerektiği dile getirildi. İlk olarak emekliler ve alım gücü düşen dar gelirli ailelere destek sunulması konuşulurken en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması talep edildi.


Özellikle tüm bunların dayanağı olarak Anayasa'da yer alan milli beraberliği sağlayan ve değiştirilemez olarak kabul edilmiş ilkeler doğrultusunda ilelebet korunması gerektiği öne çıkarıldı.


Tek çeşit aylık sistemi olmalı!

Toplantı sonuç bildirgesine baktığımızda, emeklilerin intibak sorunu mutlaka 2022 yılında çözülmüş olmalı. 2000 den sonra emekli olanları sıkıntıya sokan aylıkların düşük olmasına neden olan hesaplama formüllerinin değişmesini ve tek bir aylık sisteminin getirilmesi talep edildi. TÜFE'ye endeksli olan zamlar, aylıkları düşük olan emeklileri mağdur edecek düzeye gelmemeli. Refahtan pay verilmeli şeklinde açıklamalar yapıldı.


İkramiyelerin sürekliliği korunmalı!


Vergi iadesinin yerine gelen yüzde 4-5 lik arasında değişiklik gösteren ek ödeme yüzdelerinin KDV ve ÖTV oranları baz alınarak yüzde 8-10 oranlarına yükselmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle emeklilerin ödeme gücünü aşan katkı paylarından mutlaka ama mutlaka muaf tutulması gerektiği vurgulandı.


Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin günün koşullarında yetersiz kaldığı ve aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak değişikliliğin getirilmesi talep edildi.

Emeklilere konut alımı yada kira desteği öne çıkmalı!


Toplantı sonucunda bir diğer konu ise evi olmayan, ev sahibi olmak isteyen emeklilerin desteklenmesi de konuşuldu. Ülkemizde aylık geliri düşük olan vatandaşlara kira konusunda öne çıkarılacak desteklemeler gerektiği yada konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara fırsatlar tanınması gerektiği vurgulandı. Emekli ve asgari ücret altında kalan tüm hanelere yakacak ve gıda yardımı en başta olması gereken ve önem arz eden bir husus olduğu ifade edildi.