Çalışanların tazminat hakları ve işle ilgili tüm detaylar işe başlarken sözleşmede açıkça belirtilmektedir. Ancak zaman içinde durum çalışanların aleyhine dönerek iş koşullarında değişimler söz konusu olabilir.

İş Koşulunda Meydana Gelen Değişiklikler

Bu noktada çalışanın lehine olacak konular sorun teşkil etmezken, işçinin aleyhine gelişecek konular olabilir. Özellikle keyfi değişikliklerin olması çalışanların zor duruma düşmesine neden olabilmektedir. Çalışanın kabulüne bağlı olmayan iş koşullarından kaynaklı olarak mağduriyetler yaşanabilir. Bu bakımdan sözleşmeden aykırı durum oluştuğunda bu durumun ispat edilmesi gerekir. Çalışma koşullarında gelişen çalışanın aleyhine olacak değişikliğin ispatının bizzat çalışan tarafından yapılması istenir. Çalışanın mağduriyet yaşamasına neden olacak bu durumun ispatı halinde işverenler çoğu zaman haksız konuma düşer.  

Çalışanlara Tazminat Hakkı

Çalışan tarafından iş koşullarının ağırlaştırıldığı ispat edildiği takdirde durumun önce yazılı olarak işverene bildirilmesi gerekir. Şayet yazılı bildirimden sonra işveren tarafından bu sorun ortadan kaldırılırsa herhangi bir problem oluşmaz. Ancak işverenler bu konuda ısrarcı olmaya devam ettiği takdirde öncelikli olarak bu işleyişi çalışanlarına yazılı olarak bildirmek durumundadır. Yapılan tüm değişiklikler en geç altı gün içinde çalışanlara yazılı olarak bildirilmelidir. Ancak bu süreç içinde bildirim yapılmadığında çalışanlar işi feshetme hakkına sahip olur. Öte yandan çalışma koşulu değişikliği çalışanlara tazminat hakkı da verebilmektedir.

İşyeri ve Türü Bakımından Değişiklikler

Çalışma koşullarındaki değişiklikler farklı türde olabilir. İş yerinin taşınması, iş türünde yapılan çeşitli değişiklikler bunlar arasında sayılmaktadır. Örnek olarak İstanbul merkezli faaliyet gösteren bir firmanın Eskişehir’e taşınması halinde bu durum işyerinde esaslı değişiklik olarak kabul edilir. İş türünün değişimi ve işçinin iş yüküne uygunluğu da bu dönemde dikkat edilmesi gereken konular arasında bulunur. Esaslı değişiklikler arasında sayılan bu maddeler mutlaka iş sözleşmesinde belirtilmeli, çalışma koşulunun değişimi halinde çalışanlara yazılı olarak bildirilmelidir.