Koronavirüs, birçok yönden hala belirsizliğini koruyor. Birçok kişi koronavirüse yakalandıktan sonra ciddi şekilde hastalanırken, bazıları ise herhangi bir enfeksiyon belirtisi göstermeyebiliyor. Daha da ilginci, yakın zamanda yapılan bir araştırma, koronavirüs hastalarının yaklaşık yüzde 40'ının herhangi bir semptom yaşamadığını ve bu da onları hastalığı bulaştırmada daha etkili hale getirdiğini gösteriyor.

Çin'deki Pekin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, test yapılan (test edilen popülasyon) ve doğrulanmış koronavirüslü (doğrulanmış popülasyon) bireyler arasındaki asemptomatik enfeksiyonların yüzdesini değerlendirdi.

Test edilen 29 milyon 776 bin 306 kişiyle 95 benzersiz çalışmanın sistematik bir incelemesi yapıldı.


ASEMPTOMATİK GENÇLER POTANSİYEL BULAŞMA KAYNAĞI


JAMA Network Open'da yayınlanan bulgular, asemptomatik enfeksiyonların test edilen popülasyonda yüzde 0,25 ve doğrulanmış popülasyonda yüzde 40,50 olduğunu gösterdi.

Üniversiteden Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Bölümü'nden Qiuyue Ma, "Bu çalışmadan elde edilen asemptomatik enfeksiyonların yüksek yüzdesi, topluluklarda asemptomatik enfeksiyonların potansiyel bulaşma riskini vurgulamaktadır." dedi.

Çalışma, teyit edilen nüfus arasında asemptomatik enfeksiyonların yüzdesinin hamile kadınlarda yüzde 54,11 ve hava veya deniz yolcularında yüzde 52,91 olduğunu buldu. Huzurevi sakinleri veya çalışanlarında bu oran yüzde 47,53 idi.

Qiuyue Ma, hava veya deniz yolcuları arasında yüksek oranda asemptomatik enfeksiyonların bulunmasının, varışta tarama ve karantinanın, özellikle yerel bulaşma olmayan ülkelerde toplum bulaşmalarını azaltmak için önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Buna ek olarak çalışma ayrıca, muhtemelen genç yetişkinlerin sadece hafif veya orta derecede klinik semptomlar gösterme olasılığının daha yüksek olması nedeniyle, 39 yaşından küçük gruplarda asemptomatik enfeksiyon yüzdesinin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, genellikle hafif semptomlar gösteren veya hiç semptom göstermeyen genç yetişkinlerin toplumda potansiyel bir bulaşma kaynağı olduğunu gösteriyor.

Qiuyue Ma, "Özellikle salgını başarıyla kontrol eden ülkeler ve bölgeler için asemptomatik enfeksiyon taraması yapılması gerekiyor. Asemptomatik enfeksiyonlar, izolasyon ve temas takibi dahil olmak üzere pozitif vakalara benzer şekilde yönetilmelidir." dedi.